מן התקשורת

 
 

ערוץ 10 – בתוכנית של אודטה

 

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

 

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

 

ניכה פרחים- תצוגת פרחים

מן התקשורת

 
 

ערוץ 10 – בתוכנית של אודטה

 

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

 

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

תוכנית של פרופ' קרסו וליאת טימור בערוץ 2

 

ניכה פרחים- תצוגת פרחים